" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

Tajuk 6 : RPT, RPM, RPH

1. RPT KBSR ::

2. RPT KSSR ::

4. RPM KSSR ::

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
CATATAN
22
Manipulasi Alatan

Unit 32: Kelecek Bola Dengan   
                Kaki

Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek bola menggunakan satu tangan.
1.1.5  Melakukan pergerakan dalam keadaan lurus, berlengkok dan zig zag.
1.4.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.
2.3.6  Mengenalpasti pergerakan jari tangan semasa mengelecek bola.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok dalam melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
5.3.1  Berkomunikasi antara murid dengan murid semasa malakukan aktiviti fizikal.
1. Melantun setempat.
2. Mengelecek mengelilingi
    tangan.

Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Kelecek dan tuju sasaran

Modul :
m/s : 107-109
Manipulasi Alatan

Unit 32: Kelecek Bola Dengan   
                Kaki

Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek bola dengan kaki.
1.4.9  Mengelecek bola ke hadapan menggunakan bahagian dalam kaki.
2.3.7  Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek.
5.2.1  Memperlihatkan rasa seronok malakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1. Kelecek dalam kawasan.
2. Kelecek ke gelung.
3. Kelecek bola antara   
    gelung.
Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Kelecek dan sentuh

Modul :
m/s : 107-109
23
Gimnastik Asas

Unit 33: Sokongan Badan

Fokus : Berkebolehan melakukan kawalan badan dan sokongan badan dalam pergerakan.
1.7.1  Melakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan secara statik dan dinamik.
1.7.2  Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokongan bahagian badan.
2.6.1  Mengenal pasti tapak sokongan.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.1. Sokongan badan.
2. Sokongan belakang.
3. Sokongan sisi.
4. Sokongan “V”.
Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Bergerak seperti haiwan

Modul :
m/s : 110-114
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
CATATAN

Gimnastik Asas

Unit 34: Kawalan Badan dan   
                Sokongan

Fokus : Berkebolehan melakukan kawalan badan dan sokongan badan dalam pergerakan.
1.7.1  Melakukan imbangan dan sokongan dengan bahagian badan secara statk.
2.6.1  Mengenalpasti tapak sokongan.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1. Dirian di atas bebola
     kaki.
2. Berdiri satu kaki.
3. Ayunan kaki.

Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
Imbangan mengikut muzik

Modul :
m/s : 115-118
24
Gimnastik Asas

Unit 35: Hambur dan
                Pendaratan

Fokus : Berkebolehan melakukan hambur dan pendaratan.
1.6.1  Melakukan hambur menggunakan kaki.
1.6.2  Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki dan tangan.
2.5.1  Mengenal pasti pergerakan serta merta.
2.5.2  Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul.
5.4.2  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
1. Melompat aksi haiwan.
Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Arnab dan lobak merah

Modul :
m/s : 119-121
Gimnastik Asas

Unit 36: Guling Balak

Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran guling balak.
1.8.2  Melakukan guling balak berterusan.
2.7.2  Mengenalpasti kedudukan semasa melakukan guling balak.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok dalam melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1.   Menelentang dan meniarap.
2.   Lengan sentuh telinga.
3.Tukar posisi dan
  mengguling.


Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
Guling balak berterusan

Modul :
m/s : 122-124

MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
CATATAN / EMK
25
Gimnastik Asas

Unit 37: Putaran Gasing

Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran putaran gasing dengan lakuan yang betul.
1.8.1  Melakukan putaran menegak.
2.7.1  Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan putaran menegak.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.

1.   Demonstrasi putaran gasing.
2.   Putaran badan.
3.   Putaran dengan alatan.
Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
Putaran pelbagai aras

Modul :
m/s : 125-127
Gimnastik Asas

Unit 38: Putaran Telur
Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran putaran telur.
1.8.3  Melakukan putaran telur.
2.7.3  Menyatakan kedudukan badan untuk menghasilkan putaran telur.
5.2.1  Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
1. Jongkang-jongket.
2. Oleng kiri dan kanan.
3. Bola besar.
Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
Oleng telur

Modul :
m/s : 128-130
26
Kesenggangan

Unit 39: Pukul Berapa ‘Datuk
                Harimau’

Fokus : Berkebolehan mengaplikasi kemahiran motor kasar untuk melakukan permainan tradisional ‘Pukul Berapa Datuk Harimau’.
1.10.1 Menggunakan kemahiran berlari dan mengelak semasa melakukan permainan tradisional ‘Pukul Berapa Datuk Harimau’.
2.9.1  Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional.
5.4.2  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
1. Lari dan mengelak.
2. Lari dan masuk gelung
    Rotan.
Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Pukul Berapa ‘Datuk Harimau’

Modul :
m/s : 131-134
Rekreasi

Unit 40: Batu Seremban

Fokus : Berkebolehan bermain permainan tradisional ‘Batu Seremban’.
1.10.1 Menggunakan kemahiran melambung dan menyambut semasa melakukan permainan tradisional ‘Batu Seremban’.
2.9.1 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional .
5.2.1 Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1.  Penerangan permainan  
    ‘Batu Seremban’.
2.  Bermain ‘Batu Seremban’ mengikut kumpulan dan dalam kawasan masing-masing.
Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Pertandingan dalam kumpulan

Modul :
m/s : 135-139
MINGGU
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
AKTIVITI
CATATAN
27
Rekreasi

Unit 41: Istana Pasir

Fokus : Berkebolehan mereka cipta ‘Istana Pasir’.
1.10.2 Melakukan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang melibatkan membina Istana Pasir.
2.9.2  Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti membina ‘Istana Pasir’.
5.1.3  Mematuhi arahan guru dan mengenal perturan keselamatan.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1. Membina ‘Istana Pasir
    mengikut kreativiti
Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
Binaan ‘Istana Pasir’

EMK :
Kreativiti dan Inovasi

Modul :
m/s : 140-141
Rekreasi

Unit 42: Mereka Cipta Objek

Fokus : Berkebolehan mengaplikasi kemahiran motor halus untuk melakukan aktiviti blok mainan atau plastisin.
1.10.2 Menggunaka kemahiran motor halus dalam permainan mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan.
2.9.2  Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan.
5.2.1  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1.  Mengasingkan plastisin atau blok mainan mengikut saiz dan bentuk.
2.  Membentuk perkataan.
3.  Mereka cipta objek pilihan.
Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
Hasil reka cipta

Modul :
m/s : 142-144
28
Konsep Kecergasan

Unit 47: Memanaskan Badan
               (1)

Fokus : Berkebolehan melakukan pelbagai jenis aktiviti yang boleh meningkatkan kadar nadi.
3.1.1  Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan, berlari dan regangan yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan kadar nadi.
4.1.1  Mengetahui kedudukan dan urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.
4.1.4  Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.

5.2.1  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani dan bersedia menerima cabaran.
1.  Mengesan kadar denyutan nadi.
2.  Denyutan nadi dan aktiviti memanaskan badan.


Pemerhatian / Pentaksiran

Permainan kecil :
Tiru macam saya

Modul :
m/s : 160-162

Konsep Kecergasan

Unit 48: Memanaskan Badan    
                (2)

Fokus : Berkebolehan melakukan pelbgai jenis aktiviti yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan kadar nadi.
3.1.1  Melakukan pelbagai jenis aktivti seperti berjalan, berlari dan regangan yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot, kadar pernafasan dan kadar nadi.
4.1.2  Mengetahui kedudukan dan urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dalam melakukan aktiviti fizikal.
4.1.3  Mengetahui keperluan memanaskan dan menyejukkan badan.
5.4.2  Memperlihat rasa seronok melakukan aktiviti dalam kumpulan.
1. Capai awan
2. Patung kain
3. Lunges ke sisi
4. Separa cangkung
5. Kipas kapal terbang
Pemerhatian / Pentaksiran

Persembahan :
‘Jantungku’

Modul :
m/s : 163-166
3. SUKATAN PELAJARAN PJ KBSR ::

4. HSP PJ KBSR ::

5. MODUL KSSR ::

6. Contoh RPH KBSR ::

7. Contoh RPH KSSR ::Pendidikan Jasmani
:
Rancangan Pengajaran Harian
 
Tahun 2 Cerdik
Bilangan Murid
:
26 orang
Tajuk / Tema
:
Kesedaran Ruang.
Masa
:
8.30 – 9.00 pagi.
Objektif Pembelajaran
:
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang.
Standard Pembelajaran
:
1.1.1     Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan.
2.1.1     Membezakan pergerakan mengikut ruang.
5.1.2     Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
EMK
:
Kreatif dan inovatif.
Sumber / BBM
:
7 skital, 4 gelung, 1 wisel, 1 CD lagu, 1 radio, 1 pembesar suara, dan 1 naskhah akhbar.
Penilaian P&P
:
1.     Senarai semak   - Penilaian guru.
2.     Lembaran kerja  - Tanda pada gambar yang menunjukkan ruang yang luas untuk bergerak.
                      - Lukis arah dan aliran pergerakan.
Bahagian / Masa
Aktiviti
Fokus Pembelajaran
Pengelolaan / Strategi P&P
Alatan / Catatan
1.  Permulaan
 (3 hingga 5 minit )
1.  Memanaskan Badan
a.    Cabut Ekor Naga

2.  Regangan
(Iringan Muzik)
·         Kepala
·         Badan
·         Kaki
·  Meningkatkan suhu badan untuk aktiviti regangan.
·  Meningkatkan kadar degupan jantung.
·  Menarik minat dan menimbulkan keseronokan.

·  Regang otot di bahagian kepala, badan dan kaki untuk elak daripada kecederaan.
·     Dalam kawasan yang telah ditetapkan secara kumpulan kecil.
·     Cara bermain :
·         Setiap murid diberi ekor naga
·         Setiap murid perlu menangkap dan mencabut ekor naga yang lain.
·         Naga yang tercabut ekornya dikira terkeluar daripada permainan.
·     Kaedah Interpersonal dan Visual Ruang
·     Secara individu dan berpasangan.
·     Kaedah Intrapersonal dan interpersonal.


·     Surat khabar / kain berwarna
·     Skital
·     Wisel
·     CD lagu
·     Pembesar suara
·     Radio2.  Perkembangan
 (8 hingga 12 minit)
1. Bergerak Dalam Ruang Terbuka
(Dengan iringan muzik)
·         Berjalan ke pelbagai arah sambil bergerak seperti burung terbang tanpa melanggar kawan.·         Bergerak seperti haiwan dalam pelbagai arah. Contoh: - arnab
              - katak
              - kanggaru
              - beluncas

2. Bot Karam
·         Semua ahli perlu berusaha agar kesemua mereka dapat berada di atas ‘bot’ mereka yang semakin mengecil.

·   Bergerak pelbagai arah dan aliran pergerakan secara individu.
·  Murid berusaha mencari ruang untuk bergerak.
·  Cara bergerak :
·         Kaki belakang diangkat dan digerakkan ke hadapan dengan lutut dibengkok dan diangkat sedikit.
·         Berjalan di atas bebola kaki.
·         Tangan didepa.

·  Murid melakukan pergerakan haiwan (dalam kumpulan) mengikut kreativiti mereka.

·  Meningkatkan kreativiti murid dalam beraktiviti mengikut keluasan ruang yang berubah-ubah.
·  Meningkatkan kemahiran imbangan mengikut situasi dan ruang.
·  Menyemai sifat kerjasama antara ahli kumpulan.


·     Murid melakukan aktiviti apabila muzik dibunyikan sehingga muzik dihentikan.
·     Kaedah Intrapersonal, kinestetik dan visual ruang.

 ·     Empat atau lima orang satu kumpulan.
·     Setiap ahli dikehendaki berada di atas ‘bot’ (kain) dan bertahan selama 5 saat.
·     Selepas 5 saat wisel dibunyikan.
·     Murid dikehendaki melipat dua ‘bot’ mereka.
·     Aktiviti diteruskan dengan mengulang langkah diatas.
·     Jika ada ahli yang terjatuh dari ‘bot’, kumpulan tersebut dikira lemas.
·     Pemerhatian / pentaksiran
·     CD lagu
·     Pembesar suara
·     Radio
·     Wisel
·     Skital


·     Kertas minyak / akhbar / kain
·     Wisel


3.  Kemuncak
(8 hingga 10 minit)

Permainan Kecil :
‘Finding Nemo’

·         Permainan antara 2 kumpulan.

·  Memberi peluang kepada murid mempraktikkan kemahiran yang baru dipelajari dalam situasi permainan sebenar.
·  Saling bekerjasama bagi mengatasi pihak lawan.

 


·     Murid dalam dua kumpulan, nemo dan jerung.
·     Nemo berada di dalam skital, jerung di luar skital.
·     Jerung bergerak dan mengejar nemo.
·     Nemo perlu menyelamatkan diri ke dalam gelung.
·     Jika jerung dapat menangkap 2 nemo,
Nemo dikira kalah dan tukar peranan.


·     Pemerhatian / pentaksiran
·     Skital
·     Gelung


4.  Penutup
(3 hingga 5 minit)

1. Aktiviti Gerak Kendur
·      Berjalan sekeliling kawasan permainan sambil menarik nafas.
·      Buat regangan pada otot yang hanya digunakan semasa bertanding.
·      Buat refleksi dan soal jawab tentang kemahiran yang baru dipelajari.

·  Merehat dan memulihkan degupan jantung.
·  Mengendurkan otot yang telah diregang secara aktif ketika bermain .
·  Mengembalikan sistem fisiologi secara beransur-ansur selepas digunakan secara aktif.


·     Mengedarkan lembaran kerja kepada murid.

Refleksi Pelajar :

Refleksi Pensyarah :

P/s :: jangan lupe letak gambar di bahagian pengelolaan!


No comments:

Post a Comment