" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, November 7, 2012

1. Kandungan BMM3117


                             
Falsafah Pendidikan Kebangsaan                                                                                                     
Falsafah Pendidikan Guru                                                                                                                 
Kandungan                                                                                                                                         
Panduan Pembelajaran                                                                                                                     
Pengenalan                                                                                                                                        
Agihan Tajuk                                                                                                                                      
Tajuk Pembelajaran
          Tajuk 1  :   Komponen Pengajaran
1.0   Sinopsis
1.1   Hasil Pembelajaran
1.2   Kerangka Tajuk
1.3   Kandungan Isi
                                                                                                                                                           
          Tajuk 2  :   Komponen Pengajaran
2.0   Sinopsis
2.1   Hasil Pembelajaran
2.2   Kerangka Tajuk
2.3   Kandungan Isi

          Tajuk 3  :   Teori Huraian Bahasa
3.0   Sinopsis
3.1   Hasil Pembelajaran
3.2   Kerangka Tajuk
3.3   Kandungan Isi

          Tajuk 4  :   Teori Pemerolehan Bahasa
4.0   Sinopsis
4.1   Hasil Pembelajaran
4.2   Kerangka Tajuk
4.3   Kandungan Isi

          Tajuk 5  :   Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik
5.0   Sinopsis
5.1   Hasil Pembelajaran
5.2   Kerangka Tajuk
5.3   Kandungan Isi

          Tajuk 6  :   Pengaplikasi Pendekatan Pengajaran Bahasa
6.0   Sinopsis
6.1   Hasil Pembelajaran
6.2   Kerangka Tajuk
6.3   Kandungan Isi

                                                                                                                                                           
          Tajuk 7  :   Pengaplikasian Pendekatan Pembelajaran Bahasa
7.0   Sinopsis
7.1   Hasil Pembelajaran
7.2   Kerangka Tajuk
7.3   Kandungan Isi
                                                                                                                                                           
          Tajuk 8  :   Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
8.0   Sinopsis
8.1   Hasil Pembelajaran
8.2   Kerangka Tajuk
8.3   Kandungan Isi

          Tajuk 9  :   Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu
9.0   Sinopsis
9.1   Hasil Pembelajaran
9.2   Kerangka Tajuk
9.3   Kandungan Isi

          Tajuk 10:   Pengaplikasian Pelbagai Teknik Pengajaran Bahasa
10.0   Sinopsis
10.1   Hasil Pembelajaran
10.2   Kerangka Tajuk
10.3   Kandungan Isi

          Tajuk 11:   Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan       
                            Pembelajaran Bahasa Melayu
11.0   Sinopsis
11.1   Hasil Pembelajaran
11.2  Kerangka Tajuk
11.3   Kandungan Isi

          Tajuk 12:   Pengaplikasian Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan
                            Pembelajaran Bahasa Melayu
12.0   Sinopsis
12.1    Hasil Pembelajaran
12.2    Kerangka Tajuk
12.3    Kandungan Isi

          Tajuk 13:   Pengaplikasian Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam
                            Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
13.0   Sinopsis
13.1   Hasil Pembelajaran
13.2   Kerangka Tajuk
13.3   Kandungan Isi

          Tajuk 14:   Penyediaan Rancangan Pelajaran Semester dan Harian
14.0  Sinopsis
14.1   Hasil Pembelajaran
14.2   Kerangka Tajuk
14.3   Kandungan Isi

          Tajuk 15:   Penyediaan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Harian (RPH)
15.0   Sinopsis
15.1   Hasil Pembelajaran
15.2   Kerangka Tajuk
15.3   Kandungan Isi

Rujukan
Panel Penulis Modul
Panel Pemurni Modul
Ikon Modul

No comments:

Post a Comment