" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Friday, June 13, 2014

Sosialisasi Melalui Sukan dan Menerusi SukanSOSIALISASI MELALUI SUKAN 

Sukan merupakan satu cara individu bersosial antara satu sama lain. Sukan menjadi alat untuk mengintegrasi atlet dengan atlet, atlet dengan jurulatih malahan dengan ahli-ahli yang terdapat dalam sesuatu institusi sukan. Integrasi yang terdapat dalam institusi sukan ini akan mewujudkan perpaduan yag erat tidak mengira bangsa dan agama. Hubungan dikalangan ahli yang erat  ini bukan sahaja berlaku dalam institusi berkenaan malahan akan berlanjutan sehingga di luar institusi yang akan menguntungkan negara.

            Dalam konteks ini juga, sukan menjad alat untuk mensosiaisasikan individu. Sikap berdisiplin, bekerjasama,toleransi, hormat menghormati, mematuhi peraturan merupakan elemen-elemen yang penting untuk membentuk watak seseorang. Sebagai contoh, seseorang individu yang pendiam akan dapat mengubah dirinya menjadi lebih berkeyakinan dan berdisiplin sekiranya melibatkan diri dalam permainan tinju dan ragbi memandangkan sukan ini berbentuk agresif dan meletakkan disiplin latihan yang tinggi sebagai tingkat teratas penyumbang dalam kejayaan seorang.

            Selain itu, sukan memberi ruang untuk atlet mencipta kejayaan. Kejayaan ini datangnya daripada beberapa faktor samada berbentuk intrinsik ataupun ekstrinsik. Seseorang cenderung untuk memajukan diri dalam istitusi sukan untuk mendapatkan ganjaran tidak kiralah dalam bentuk wang ringgit mahupun berupa kebendaan. Dengan ini mobiliti sosial ataupun taraf hidup seseorang tersebut akan meningkat dengan adanya ganjaran ataupun upah yang diperolehi bersesuaian dengan tahap kemahiran individu berkenaan. Bukan itu sahaja, individu cenderung berusaha dalam sukan untuk kepuasan diri dan menaikkan nama baik institusi, mahupun negara.

Seseorang juga boleh bersosialisasi menerusi sukan dengan menjadikan sukan sebagai alat untuk mempertahankan diri. Individu akan melibatkan diri dalam ilmu mempertahankan diri dan cuba untuk mendalami imu berkenaan untuk menjadi lebih mahir dan berkeyakinan tinggi. Individu mempelajari ilmu pertahanan diri menerusi sukan berkenaan bertujuan untuk melindungi institusi mahupun diri sendiri seperti kemahiran yang ada dalam sukan taekwondo ,judo,silat,menembak dan lain-lain lagi. Seni dalam sukan ini  akan dipelajari sedalam mungkin dan memberi impak yang mendalam kepada individu tersebut.SOSIALISASI KE DALAM SUKAN
Sosialisasi ke dalam sukan berlaku apabila seseorang individu tersebut mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam sukan tersebut. Antara agen-agen sosialisasi yang mempengaruhi sosiaisasi ke dalam sukan ialah keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, rakan sebaya dan media massa. Agen-agen sosialisasi ini akan mempengaruhi sikap, nilai dan kemahiran individu tersebut.

            Sosialisasi ke dalam sukan berlaku apabila individu yang melibatkan diri dalam sukan tersebut menerima norma-norma yang terdapat dalam sesuatu sukan yang ingin diceburi. Sikap seperti tidak menghisap rokok, menghormati orang lain dan ketua, rajin berlatih, taat kepada perintah tuhan dan menunjukkan teladan yang baik akan dapat diterapkan ke dalam diri seseorang individu setelah melibatkan diri dalam sesuatu institusi sukan. Konsep ini merupakan suatu peraturan yang harus diterima oleh individu yang ingin melibatkan diri dalam sesuatu institusi sukan.

            Selain itu, seseorang individu juga akan melakukan anjakan budaya yang harus ada setelah melibatkan diri dalam sukan. Sebagai contoh, personaliti individu seseorang individu akan berubah sekiranya melibatkan diri dalam sukan golf seperti  kemas dalam berpakaian, lebih tenang dalam melakukan sesuatu perkara, pertuturan yang teratur dan sopan, juga disiplin yang tinggi seharian selaras dengan nora-norma yang harus ada pada seorang pemain golf. Perwatakan sedemikian bukan sahaja berlaku di dalam institusi sukan berkenaan, malahan akan berterusan sekiranya tidak lagi melibatkan diri dalam sesuatu acara sukan berkenaan.

Bukan itu sahaja, seseorang juga akan bersosialisasi ke dalam sukan dengan menjadi sebahagian daripada keperluan institusi sukan tertentu. Seseorang individu yang ingin bermain bola sepak akan cenderung untuk memantapkan lagi kemahiran yang harus ada padanya selaras dengan kemahiran atau teknik yang diperlukan dalam permainan tersebut. Individu akan cuba untuk menjadi atlet yang berkemahiran tinggi agar dapat diterima sebagai salah seorang ahli dalam institusi berkenaan.

Selain itu, sosialisasi ke dalam sukan juga berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli dalam institsi sukan tersebut seperti interaksi antara atlet dengan atlet, atlet dengan jurulatih, malahan antara atlet dengan pentadbir sesuatu organisasi sukan berkenaan. Interaksi berkisar dalam permasalahan  personaliti, prestasi atlet dan  jurulatih malahan berkaitan dengan kebajikan mereka sendiri yang ada hubungkait dengan pentadbiran institusi sukan.

Seseorang yang mengambil keputusan untuk melibatkan diri ke dalam  sesuatu jenis sukan tersebut akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan kemahiran mereka dan berpeluang melawat ke tempat-tempat yang mereka tidak pernah lawati. Oleh itu, seseorang individu yang ingin mendapatkan kepercayaan daripada institusi sukan agar terpilih menjadi pemain, akan cenderung untuk berusaha dengan lebih gigih mengasah kemahiran yang sedia ada. Setelah terpilih, individu tersebut tersebut akan menjadi pemain kepada sesuatu pasukan tersebut dan mereka akan melawat ke tempat lain dalam melengkapkan takwim pertandingan. 

No comments:

Post a Comment