" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Wednesday, January 18, 2012

Polisi Sekolah Selamat


Sekolah Selamat
 • POLISI & PANDUAN PELAKSANAAN SEKOLAH SELAMAT
 • PENDAHULUAN
  • Realitinya kebanyakan sekolah di seluruh negara adalah ‘Selamat’ dan berfungsi secara efektif. Walau bagaimanapun kita harus sedar pada hakikatnya bahawa terdapat murid yang datang dari keluarga bermasalah dan juga wujudnya pengaruh luaran yang negatif yang mempengaruhi murid sekolah hari ini.
  • Perubahan dalam iklim pendidikan hari ini telah mewujudkan keperluan kepada mengenalpasti kaedah, strategi dan model program yang mampu mempertingkatkan keselamatan dan kejayaan murid serta guru-guru. Adalah menjadi tanggungjawab semua pihak terutama keluarga, pihak sekolah dan komuniti setempat untuk mewujudkan Polisi Sekolah Selamat.
 • RASIONAL
  • Dalam banyak keadaan ianya kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas utama pertimbangan.
  • Warga sekolah dewasa ini terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal sekolah, keselamatan sosial, emosi dan teknikal sekolah. Oleh itu polisi yang berterusan perlu diwujudkan.
  • Kurang kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi pendidikan dari segi keselamatan.
  • Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas, tanpa sokongan keluarga dan komuniti.
 • MATLAMAT
  • Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat .
 • OBJEKTIF
  • Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan.
  • Mempastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.
  • Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  • Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil.
  • Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat.
  • Meningkatkan tahap penumpuan kepada pelajaran dan kerja di kalangan warga sekolah.
  • Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positif kepada sekolah.
  • Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti sekolah.
  • Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi sebarang isu keselamatan, kecemasan, kemalangan dan malapetaka
 • KONSEP
  • Sekolah Selamat ditafsirkan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah merasa selamat tanpa gangguan dari mana-mana pihak samada dari luar mahupun dari dalam.
 • SEKOLAH SELAMAT FIZIKAL Keselamatan Bangunan Keselamatan bengkel, Makmal, bilik khas Kebakaran, runtuhan Keselamatan semasa Aktiviti sukan, ko-ko Dalam dan luar sekolah SOSIAL Disiplin Pelajar Keselamatan pergi Dan balik sekolah Perkauman Diskriminasi Ganguan Seksual Salah guna dadah Isu kesihatan
 • ELEMEN PERANCANGAN SEKOLAH SELAMAT
  • Kesedaran awam atau komuniti
  • Penekanan kepada penghayatan nilai-nilai murni merentasi kurikulum dan kokurikulum
  • Peraturan sekolah
  • Pengurusan bencana alam dan kecemasan
  • Kehadiran warga sekolah
  • Membasmi ponteng
  • Pencegahan dadah, rokok dan arak
  • Perkongsian bijak dengan agensi luar
  • Kesedaran sosial dan budaya
  • Kepimpinan pelajar
  • Penglibatan keluarga dan komuniti
  • Program khas bersama komuniti
  • Pencegahan jenayah melalui pelan reka bentuk bangunan sekolah yang selamat
  • Aktiviti kokurikulum dan rekreasi
  • Perkongsian bijak dengan pihak berkuasa tempatan
  • Mengenalpasti latar belakang warga sekolah
  • Pembangunan Staf
  • Kawalan keselamatan sekolah
  • Khidmat kemasyarakatan
  • Perkongsian bijak bersama Korporat
  • Perkongsian bijak dengan Media
  • Perkhidmatan kesihatan Sekolah
  • Pengangkutan
  • Perundangan
  • Penilaian dan pemantauan
 • PERANCANGAN Menubuhkan Jawatankuasa Sekolah Selamat(JKSS)
  • Cadangan Keahlian Jawatankuasa
  • Pengerusi : Pengetua/Guru Besar
  • Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
  • Setiausaha : Kaunselor Sekolah
  • Ahli-ahli : - Wakil ibu bapa
  • - Wakil guru
  • - Wakil murid
  • - Polis
  • - JKKK/Rukun Tetangga -Jabatan Kebajikan Masyarakat
  • - Wakil Persatuan Belia
  • - Wakil Pejabat Kesihatan Daerah/
  • Klinik Kesihatan
  • - Bomba
  • - Penghulu/Ketua Kampung
  • - Majlis Perbandaran/Daerah
  • - NGO (yg releven spt MCPF dll)
  • - Individu yang boleh menyumbang
  • Fungsi Jawatankuasa
Menyediakan peraturan dan tanggungjawab semua warga sekolah Menyediakan peraturan dan tanggungjawab pihak lain(komuniti/keluarga) Promosi secara aktif peraturan kepada semua warga sekolah dan komuniti setempat Mendidik dan melatih guru, kakitangan sekolah dan ahli komuniti tentang prosedur keselamatan Memastikan wujud kesedaran di kalangan semua pihak tentang isu Sekolah Selamat Melaksana, menilai dan mengkaji semula semua dasar dan prosedur Sekolah Selamat dari masa ke semasa JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT (JKSS)
 • MEWUJUDKAN BUDAYA SELAMAT DI SEKOLAH KOMUNITI SELAMAT KELUARGA SELAMAT SEKOLAH SELAMAT PEMUAFAKATAN PEMUAFAKATAN PEMUAFAKATAN
  • Peranan Sekolah
  • Mewujudkan Jawatankuasa Sekolah Selamat
  • Menyediakan Buku Panduan Polisi Sekolah Selamat untuk diedarkan kepada semua warga sekolah dan ibu bapa/penjaga
  • Menguatkuasakan semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas
  • Memberi penerangan dan salinan peraturan sekolah kepada semua pihak yang memerlukan
 • Membantu menyediakan pelan tindakan bagi mengatasi masalah keselamatan Mewujudkan pelan pengurusan krisis Mengenal amaran awal kes-kes keselamatan dan bagaimana menanganinya Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Memasukkan unsur-unsur keselamatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Menggalakkan murid melaporkan sebarang kes yang berkaitan dengan keselamatan Merekodkan semua peristiwa mengenai keselamatan
  • Peranan Komuniti
  • Melibatkan semua ketua masyarakat dalam proses menjadikan sekolah selamat
  • Merapatkan jurang golongan muda dengan warga tua
  • Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah
  • Memberi sumbangan material idea dan kepakaran dalam perkhidmatan kawalan keselamatan sekolah
  • Menerapkan nilai-nilai spiritual oleh pemimpin agama
  • Menyokong dan menjadi ahli dalam pertubuhan yang membantu meningkatkan keselamatan
  • Membantu bagaimana mengenal dan menyelesaikan masalah
  • Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sekolah
  • Menyatakan had-had tingkah laku yang dikehendaki oleh komuniti
  • Mewujudkan sistem pemantauan kawasan sekitar sekolah bagi mencegah jenayah
  • Peranan Keluarga
  • Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah
  • Melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti sekolah dan komuniti
  • Memperkukuhkan nilai-nilai agama/moral kepada anak-anak
  • Kerap berkomunikasi dengan anak-anak
  • Mengenali rakan anak-anak
  • Bekerjasama dengan ibu bapa lain
  • Menjadi ahli dalam penubuhan yang boleh membantu membanteras isu-isu keselamatan
  • Mendidik anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri.
 • HARAPAN TERHADAP SEKOLAH SELAMAT
  • Bebas daripada sebarang gangguan samada dalam bentuk tutur atau fizikal
  • Keselamatan harta benda terjamin
  • Mendapat kerjasama orang lain dalam menjalankan tugas
  • Tidak dipandang rendah disebabkan oleh keturunan, agama, latar belakang sosio-ekonomi dan jantina
  • Dilayan secara adil dan sama rata
  • Dihormati dan dihargai
  • Bebas daripada sebarang kemalangan, kecederaan dan penyakit
  • Bebas daripada sentimen perkauman dan diskriminasi jantina
  • Bersikap positif terhadap orang lain
  • Menghargai perbezaan yang wujud
  • Bersikap dan bertindak adil
  • Memberi kerjasama dan bantu membantu
  • Mengamalkan kesopanan dan kesusilaan
  • Jangan biarkan sebarang kejadian kekerasan, sentimen perkauman dan perbuatan sumbang berlaku tanpa dihalang
  • Datang ke sekolah dengan niat yang betul dan ikhlas
  • Jangan mendera (fizikal, mental dan emosi)
  • Melaporkan setiap kes

1 comment:

 1. Terima kasih. Telah banyak membantu dalam menyempurnakan tugasan sekolah saya. Salam.

  Ray Man,
  http://ngrayman1.blogspot.com

  ReplyDelete