" Gantunglah azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan "

Saturday, September 10, 2011

Sistem Imperial (penukaran ukuran )

Sistem Imperial atau lebih dikenali sebagai Sistem Inggeris atau Sistem British ialah salah sebuah sistem berat dan ukuran yang pernah digunakan di negara Britain dan Amerika Syarikat. Di Malaysia, Sistem ini masih digunapakai lagi sejak zaman penjajahan British hingga sekarang walaupun telah beralih kepada Sistem Metrik yang diperkenalkan oleh kerajaan persekutuan pada 1 Januari1982.

Jarak

 • milimeter ditukarkan kepada inci: 0.0394
 • sentimeter ditukarkan kepada inci: 0.3937
 • meter ditukarkan kepada kaki: 3.2808
 • meter ditukarkan kepada ela: 1.0936
 • kilometer ditukarkan kepada batu: 0.6214

Luas

 • sentimeter per segi ditukarkan kepada inci persegi: 0.155
 • meter per segi ditukarkan kepada kaki persegi: 10.764
 • meter per segi ditukarkan kepada ela persegi: 1.196
 • hektar ditukarkan kepada ekar: 2.471
 • kilometer per segi ditukarkan kepada batu persegi: 0.386

Berat

 • kilogram ditukarkan kepada paun: 2.2046

No comments:

Post a Comment